ÖDÜLLER

“AYNADA GÖRDÜĞÜN SURET SENİNDİR.  AYNANIN DEĞİL. ”

                               Hazreti Mevlâna

 

SUFİSİN (Sufi Sinema Günleri) 

Anadolu’daki medeniyet birikiminin en değerli kavramlarından olan tasavvuf, bin yıla yaklaşan tarihi ve bu tarihi boyunca kurumsallaşmış yolları ve usulleriyle İslam’ın en özgün yorumlarından biri olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Temelinde “Allah, Peygamber, insan-ı kâmil, insan, şehir, medeniyet, çevre/doğa/evren ve ilgili kavramlara dair kabullerinin yer aldığı Anadolu İslam tasavvufu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başşehri olan Konya’da; Mevlana, Yunus, İbn Arabi, Sadrettin Konevi, Necmeddin Daye, Hoca Nasrettin gibi mana büyükleriyle zirveleşmiştir.

Kadim bir medeniyetin baş şehirliğini yapmış, kurucu şehirlerden Konya’da Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşrifleri münasebeti ile geleneksel hale getirilen 3-5 Mayıs tarihlerindeki anma toplantıları bu yıl bir ilke imza attı. Modern çağın en büyük etkileşim ve anlatım dili olan sinema ile tarihi mirasımızı özellikle de Konya ile ilişkilendirmek için SUFİSİN (Sufi Sinema Günleri) ‘nin ilki icra edildi.

SUFİSİN; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, KOTEV (Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı), Uluslararası Mevlâna Vakfı ve İRFA (İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi) ‘nin maddi ve mânevi ortaklığı ile programlarını icra etmiştir.

Bilindiği gibi Sinema modern çağın en gelişmiş ve en etkili sanatlarının başında yer alarak, şüphesiz kitleleri etkileyen en önemli iletişim aracı olarak hayatımızda yer aldığı görülmektedir.

İlk yılında butik bir etkinlik olarak başlayan Sufisin, düşünce açısından sonsuzluğa açılan tasavvufun, sinema sanatına aktarılması konusunda, doğru ve etkili yaklaşımlarına gelişmesine, ortaya çıkmasına hizmet ederse kendimizi bahtiyar addederiz. Manevi büyüklerin bize bıraktığı inancı ve idraki kendi özgünlüğü ile yarına taşımak gayretimizin bir ifadesi olan Sufisin, inanıyorum ki bu yıldan itibaren büyüyerek gelişecek, yarının Konya’sında uluslararası etkisi açık olan büyük bir festivale dönüşecektir. Bu yıl iyi niyet ve samimi gayretle çıktığımız yol, yarın yeni yolcularla bereketlenecektir.

Festival çok büyük ve zengin bir dünya olarak kabul ettiğimiz sinemada tematik olarak tasavvuf, içsel yolculuk, insani değerler, sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşama pratiği alanlarında çekilmiş seçkin filmleri bu yıl Mevlana Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi salonlarında Konyalılarla buluşturdu.

Festival programında Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday”, Victor Salva’nın “Huzurlu Savaşçı”, Semra Sander’in “Gerçek İnsan Olma Sanatı: Yunus Emre”, Diane Cilento’nun “Dönüş”, İsmet Yazıcı’nın “Zamanın Şahidi”, Seyyid Rıza Mir Kerimi’nin “Ayışığı Altında”, Hasan Seyidbeyli’nin “Nesimi”, Mustafa Ablak’ın “Yeni Şeyler Söylemek Lazım”, Muzaffer Ali’nin “Rumi Hüsrev’in Ülkesinde”, Ovidio Aldüllatif Salazar’ın “Gazali: Mutluluk Simyacısı”, Derviş Zaim’in “Cenneti Beklerken” Mojtaba Raei’nin “Hidalu’ya Yolculuk”ve Haydn Reiss’in “Kalbin Şairi Rumi” isimli filmleri seyirci ile buluşturuldu.

Öte yandan yönetmen Semih Kaplanoğlu, yapımcı Elif Dağdeviren, yönetmen Rıza Mir Kerimi ve yine yönetmen Derviş Zaim’le Mevlâna Kültür Merkezi başta olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, Karatay Üniversitesi’nde ve Selçuk Üniversitesi’nde söyleşiler gerçekleştirildi.

Bunu yanı sıra ‘Sinema ve Tasavvuf’ konulu iki ayrı panel de Prof.Dr. Yusuf Kaplan, yönetmen Nazif Tunç, yazar Enver Gülşen, Dr.Nurullah Koltaş, Prof.Dr. Mustafa Fadıl Sözen, yönetmen Muzaffer Ali, yazar Rabia Brodbeck ve yazar Sadık Yalsızuçanlar görüşlerini katılımcılar ve kamuoyu ile paylaştılar.

Sufisin (Sufi Sinema Günleri) programı Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış programı ve ödül töreni ile sona erdi. Son program da ellinci sanat yılını kutlayan ve Türk Sinema tarihin de Hacı Arif Bey filmi ile bir ilke imza atan Ahmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun icra ettiği “Devran” yoğun ilgi gördü.

Kapanış programında Ahmet Özhan, Gülper Refiğ, Sema Sander, İsmet Yazıcı, Nazif Tunç, Abdüllatif Salazar, Muzaffer Ali, Rıza Mir Kerimi ve Derviş Zaim’e program anısına özel ödül ve plaket takdim edildi.

Yaklaşık bir yıldır üzerinde titizce durduğumuz ve bugün açılışında buluştuğumuz Sufisin’in her aşamasında Konya’da bizi sürekli destekleyen Sayın Valimize, Sayın B.şehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörlerimize, KOTEV’e, Uluslararası Mevlana Vakfı’na ve İrfa’ya teşekkür ederim.

3-5 Mayıs Mevlana ve Ailesi’nin Konya’ya Geliş Yıldönümü Etkinlikleri’ne bağlı olarak buyıl başlattığımız Sufisin, Uluslararası Sufi Sinema Günleri; tasavvufun büyük zirvelerinin görüşleri ile şekillenmiş tasavvufa dair bugüne kadar kamera tekniği ile yapılmış bütün görselleri yıllar içinde değerlendirmekle kalmayacak, önümüzdeki yıldan itibaren verilecek ödüller ile bu sahada yeni ve kalıcı eserlerin üretilmesine de katkıda bulunacaktır.  05.05.2018

Abdüssettar YARAR

Kültür ve Turizm İl Müdürü